کارگاه های برگزار شده در سومین روز از هفته پژوهش

۲۰ آذر ۱۳۹۶ | ۱۵:۵۸ کد : ۳۷۰۳ اخبار تصویری روابط عمومی اخبار روابط عمومی
تعداد بازدید:۲۲۲۹
کارگاه های برگزار شده در سومین روز از هفته پژوهش

 سخنرانی علمی « سنتز و شناسایی مزوپور طنابی شکل با روش ...» توسط دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

سخنرانی علمی « آشنایی با رادیوتراپی » توسط دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

نمایشگاه دستاوردهای علمی - پژوهشی در دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

سخنرانی علمی « اثر هوش مالی بر ریسک پذیری کارکنان » توسط دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

کارگاه علمی « تدوین گزارش شناخت و استراتژی» توسط دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

سخنرانی علمی « بازاریابی عصبی » توسط دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

سخنرانی علمی « نقش ارتوپدی در جراحی دام کوچک » توسط دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

سخنرانی علمی « کم خونی چیست» توسط دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

 

سخنرانی علمی « کاربرد حلال های اتوکتیک در سنتز ترکیبات آلی» توسط دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

کارگاه علمی « سرطان ....» توسط دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

کارگاه علمی « مسئولیت حقوقی دولت در بلایای طبیعی» توسط دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

کارگاه علمی « آشنایی با نرم افزار spss» توسط دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

سخنرانی علمی « ارتباط موثر » توسط دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

سخنرانی علمی « درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش » توسط دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

سخنرانی علمی « بازاریابی بین المللی » توسط دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

سخنرانی علمی « پروپوزال نویسی » توسط دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

 

کارگاه علمی « آشنایی با نرم افزار های chem office » توسط دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

کارگاه علمی « ورزش و هورمون آیریزین »توسط دانشکده علوم انسانی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت


 ارائه مقالات علمی توسط گروه تربیت بدنی دانشکده علوم انسانی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

 کارگاه علمی « روش تحقیق مقدماتی » دانشکده علوم پزشکی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

کارگاه علمی « آشنایی با مقاله نویسی انگلیسی» دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت