کارگاه های برگزار شده در دومین روز از هفته پژوهش

۲۰ آذر ۱۳۹۶ | ۰۸:۵۶ کد : ۳۶۹۸ اخبار تصویری روابط عمومی اخبار روابط عمومی
تعداد بازدید:۱۵۹۹
کارگاه های برگزار شده در دومین روز از هفته پژوهش

در دومین روز از هفته پژوهش: سخنرانی علمی «شبیه سازی سیل در حوضه رودخانه گوهررود »  توسط دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

در دومین روز از هفته پژوهش: سخنرانی علمی «اقتصاد مقاومتی و بنیان های جغرافیایی آن در گیلان »  توسط دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

در دومین روز از هفته پژوهش: کارگاه علمی «روش شناسی تحقیق علمی در جغرافیا  » توسط دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

در دومین روز از هفته پژوهش: کارگاه علمی «تفسیر الکتروکاردیوگرافی » توسط دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

در دومین روز از هفته پژوهش: کارگاه علمی «روش تحقیق در مقاله نویسی» توسط دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

در دومین روز از هفته پژوهش: کارگاه علمی «طراحی رایانه ای سازه های بتنی» توسط دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

در دومین روز از هفته پژوهش: کارگاه علمی «proteus » توسط دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

در دومین روز از هفته پژوهش: کارگاه علمی « آشنایی با PCR » توسط دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

در دومین روز از هفته پژوهش: کارگاه علمی « معرفی تکنیک دلفی به عنوان ابزاری برای جمع آوری داده ها» توسط دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

در دومین روز از هفته پژوهش:سخنرانی علمی « مهندسی مجدد در سازمان ها » توسط دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

در دومین روز از هفته پژوهش:کارگاه علمی « TELE MEDICINE » توسط دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

در دومین روز از هفته پژوهش:سخنرانی علمی « دسته بندی های نظارت شده پرکاربرد در شناسایی الگو » توسط دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

در دومین روز از هفته پژوهش:سخنرانی علمی « بررسی تطبیقی مضامین عاشقانه در اشعار حسین منزوی و ناظم حکمت » توسط دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی رشت

در دومین روز از هفته پژوهش: کارگاه علمی « آشنایی با شیوه نگارش CV» توسط دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

در دومین روز از هفته پژوهش: کارگاه علمی « آشنایی با نحوه تعیین اعتبار سنجی مجلات خارجی و تشخیص مجلات جعلی و بی اعتبار » توسط حوزه پژوهشی واحد رشت