برگزاری کارگاه « نقش اساتید در ارتقای سلامت روانی و اجتماعی دانشجویان » در سالن کنفرانس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت با حضور جمعی از اساتید این واحد دانشگاهی

تعداد بازدید:۲۶۹۰
برگزاری کارگاه « نقش اساتید در ارتقای سلامت روانی و اجتماعی دانشجویان » در سالن کنفرانس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت با حضور جمعی از اساتید این واحد دانشگاهی


( ۲ )