برگزاری نشست هم اندیشی « نقش موثر نماز در کاهش آسیب های اجتماعی » به همت حوزه فرهنگی اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

تعداد بازدید:۸۱۰
برگزاری نشست هم اندیشی « نقش موثر نماز در کاهش آسیب های اجتماعی » به همت حوزه فرهنگی اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت